empty_alt

våra sotare har över

20 års erfarenhet

Företaget startade 1/1-2011, vi är tre stycken anställda och våra kunder är de som vi utför lagstagdad sotning och brandskyddskontroll åt. Samt alla de som behöver hjälp med besiktning, ventilationsrensning osv. Två av oss är brandskyddskontrollanter och är även SSR-Godkända besiktningsmän. Vi har den utrustning som krävs för att göra ett gott arbete.

Vi erbjuder sotning, besiktning, brandskyddskontroller, rensning av kajbon, imkanalsrengöring i både egna hem och restauranger, ventilationsrensning samt försäljning och montering av takskydd.

Vi arbetar i Åre Kommun, garanterar dig korta väntetider och personal med hög kompetens. Våra skorstensfejare, skorstensfejartekniker och skorstensfejmäster är väldigt serviceminded  och har över 20 års erfarenhet i branschen.

Vi är din lokala sotarfirma! 

 

kontakta oss

Randklevs väg 2
830 05 Järpen

Mats Grip: 070 3736270
Pelle Nilsson: 070 3736271
David Pellén: 070 5774797

Kontor: 0647 611086
Skicka E-post