Över 20 år
i branschen

Om oss

Företaget startade 1/1 2011 och drivs idag av Mats Grip och Max Welin. Vi är fem stycken anställda med två skorstensfejartekniker, två skorstensfejare och en kontorist. Våra kunder är mestadels de vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroll åt, samt alla de som behöver hjälp med besiktning, ventilationsrensning osv. Vi rensar även kajbon och monterar och säljer takskydd. Vi har den utrustning som krävs för att göra ett gott arbete.

Vi arbetar i Åre Kommun, garanterar dig korta väntetider och personal med hög kompetens.
Vi är din lokala sotarfirma!