Över 20 år
i branschen

besiktning

SSR godkänd besiktning
är framtaget av Sveriges Skorstensfejar-mästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen. Bara de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®

https://www.ssrgodkand.se