Över 20 år
i branschen

Brandskyddskontroll

Observera att den lagstadgade brandskyddskontrollen alltid ska utföras av en skorstensfejartekniker som anlitats av kommunens skorstensfejarmästare. Brandskyddskontrollerna görs med frister som fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tiden mellan brandskyddskontroller varierar mellan två och sex år beroende på typ av anläggning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter styr hur ofta kontroller ska göras, vad de omfattar och vilka krav som gäller för de personer som ansvarar för kontrollerna.

Hur ofta ska det brandskyddskontrolleras?

Värmepannor
1. Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.
2. Som ovan men i mycket begränsad omfattning = kontrollfrist 6 år.
3. Eldning med andra bränslen än i punkt 1 = kontrollfrist 6 år.

Köksspisar/ugnar
1. Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.
2. Eldning med andra bränslen än i punkt 1 = kontrollfrist 6 år.
3. Belägen i fritidshus = kontrollfrist 6 år.

Lokaleldstäder
1.Kakelugn,  kamin, braskamin eller liknande eldstad i småhus som värmer huset eller det rum som den är uppställd i = kontrollfrist 3 år.
2. Öppna spisar och liknande eldstäder enbart för trivseleldning (max 1,0 m3 ved/år) och eldstäder i fritidshus som enbart nyttjas för enskilt bruk = kontrollfrist 6 år